Revolucioni kapitalist i radhës

Fuqia e tregut fshihet pas shumë sëmundjeve ekonomike. Ka ardhur koha për të rikthyer konkurrencën The Economist Kapitalizmi ka pësuar një seri goditjesh të…