Pikëpyetjet e vetingut

Vihet në pikëpyetje puna e Kolegjit të Pavarur të Kualifikimit, pasi 25 % e vendimeve ankimohen në KPA. Standardet e dyfishta të vlerësimit thellohen…