Bonusi i strehimit, zbardhen formularët e rinj të aplikimit Bashkia e Tiranës ka gati projektvendimin me formularët, procedurat dhe dokumentacionin, që qytetarët duhet të plotësojnë për të përfituar bonusin e strehimit.

Bonusi shpërndahet me vendim të Këshillit Bashkiak, për familjet që kanë aplikuar pasi kanë plotësuar formularin tip të strehimit dhe kanë dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm. Gazeta boton formularin, dokumentacionin dhe procedurat që duhet të plotësojnë familjet që aplikojnë për përfitimin e bonusit të qirasë së shtëpisë.

Projektvendimi i Bashkisë së Tiranës pritet të miratohet në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak, ku do të përcaktohet edhe afati i nisjes së aplikimit. Pagesa e bonusit të qirasë përfitohet në bazë të të ardhurave mujore të familjes dhe qirasë, për të cilën është lidhur kontrata.

Fillimisht, çdo familje që kërkon të përfitojë bonusin e qirasë, duhet të plotësojë formularin e strehimit tip, pranë Zyrës së Urbanistikës në njësinë administrative ku është i regjistruar. Më tej, familja aplikuese, përveç plotësimit të formularit, duhet të dorëzojnë një deklaratë për vërtetësinë e të dhënave që deklaron, kopjen e kartës së identitetit të aplikuesit dhe certifikatën familjarë. Plotësimi i formularit të strehimit mund të kryhet në çdo kohë, pas miratimit të vendimit të Këshillit Bashkiak që gazeta po boton sot. Formulari dhe dokumentacioni i dorëzuar protokollohet nga vetë njësia administrative dhe i dërgohet Bashkisë së Tiranës për shqyrtim.

Familjet që kanë aplikuar, do të njoftohen pas 7 ditësh nëse janë përzgjedhur në bazë të kritereve për vazhdimin e aplikimit në fazën e dytë. Aplikuesit e përzgjedhur në fazën e dytë do të dorëzojnë dokumentacionin e plotë pranë Bashkisë së Tiranës, duke nisur që nga vërtetimi i të ardhurave, zyrës së punës, deklarimit të kontributeve etj. Këto dokumente duhen të jenë nxjerrë jo më vonë se 3 muaj nga data kur Komisioni i Strehimit do të publikojë datën e nisjes së fazës së dytë përzgjedhëse.

Përparësi në përfitimin e bonusit, sipas rregullave të përcaktuara nga Këshilli Bashkiak, kanë: jetimët, personat me aftësi të kufizuara, familjet e policëve të rënë në detyrë, emigrantët e rikthyer, punëtori emigrant, familjet e komunitetit rom dhe egjiptian dhe punonjësit e Policisë së Shtetit. Për raste të veçanta, kur shihet si domosdoshmëri për shkak të kushteve social-ekonomie të familjeve, qiraja e shtëpisë subvencionohet në masën 100 për qind.

Në këtë rast, kategoritë prioritare që përfitojnë 100 për qind bonusin e strehimit janë: gratë e dhunuara, komuniteti rom dhe egjiptian, familjet e prekura nga investime publike të Bashkisë së Tiranës dhe banesa është përjashtuar nga procesi i legalizimit, familjet njëprindërore, familjet e përbëra nga anëtarë të moshës së tretë, familjet në gjakmarrje, jetimët që jetojnë në konvikte dhe familjet në situatë rruge. Bashkia e Tiranës ka vijuar me ofrimin e përfitimit të bonusit të strehimit që nga viti 2007, ku subvencionohet një pjesë e konsiderueshme e qirasë së banesës, për familjet që jetojnë me qira dhe kanë të ardhura të pamjaftueshme për ta përballuar atë.

 

11144442222222

3333354563625145544145255

7588686636251444362555544544

loading...
Shkruar Nga
More from Redaksia

Tahiri vazhdon heshtjen, Iljazaj: Rama të qartësohet për çështjen

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri vazhdon heshtjen, edhe pse emri i tij...
Read More