Dossier

Dossier

19 kuvendet shqiptare të ‘500-ës

Institucioni vetëqeverisës të trashëguar ndër breza, studiuesi Gjon Marku përcakton objektin e këtij shqyrtimi në krahinën e Mirditës. Libri i tij “Mirdita-vendi i kuvendeve…