Letrart

Letrart

Letrart


Buka, një e mirë e Zotit

Me Isabelle Allenden dhe ushqimin e trupit, mendjes dhe zemrës… Nga ARTA MARKU – Hebrenjtë kishin qenë skllevër në Egjipt dhe, siç tregohet në pjesën…

CLOSE
CLOSE

Letrart


Buka, një e mirë e Zotit

Me Isabelle Allenden dhe ushqimin e trupit, mendjes dhe zemrës… Nga ARTA MARKU – Hebrenjtë kishin qenë skllevër në Egjipt dhe, siç tregohet në pjesën…