Mapo 33

Mapo 33

A ka oligarkë në Shqipëri?

    Politika dhe biznesi, në lojën mes tregut të lirë dhe krijimit të oligarkisë. Shfaqja e fenomenit në vendin tonë dhe populizmi me…