Politicus

Politicus

Politucus


Ministrat në ankth deri të shtunën

Kryeministri Edi Rama ka kritikuar Forumet Rinore Eurosocialiste për protestën e studentëve, duke i akuzuar se nuk informuan në kohë për problematikën. Rama nuk…

Labirinti i drejtësisë

A do të fillojë të funksionojë reforma në drejtësi në vitin 2019? Reforma e Drejtësisë dhe pritshmëritë publike për një proces të shumëdëshiruar. Pas…

Politucus


Ministrat në ankth deri të shtunën

Kryeministri Edi Rama ka kritikuar Forumet Rinore Eurosocialiste për protestën e studentëve, duke i akuzuar se nuk informuan në kohë për problematikën. Rama nuk…

Labirinti i drejtësisë

A do të fillojë të funksionojë reforma në drejtësi në vitin 2019? Reforma e Drejtësisë dhe pritshmëritë publike për një proces të shumëdëshiruar. Pas…