Masteri dhe transferimet, hapen aplikimetKandidatët që kërkojnë të ndjekin një program të dytë, apo të transferojnë studimet ndërmjet programeve të universiteteve publike, apo edhe nga strukturat private drejt atyre publike, nga mesi i javës së ardhshme duhet të paraqiten pranë fakulteteve përkatëse për të nisur procedurat e konkurrimit.

Gara e pranimeve të reja për këto alternativa studimi edhe përgjatë këtij viti do të zhvillohet nëpërmjet konkurrimit me anë të dosjes. Në udhëzimin e miratuar nga MAS, përcaktohet se aplikimi për programet e dyta të studimeve, si dhe transferimet në programet e ciklit të parë, programet e integruara, si dhe programet e karakterit profesional për vitin akademik 2017-2018 do të zhvillohet në datat 7-19 shtator.

Deri në nisjen e aplikimeve kandidatët duhet që të plotësojnë dosjen e dokumenteve me anë të cilës do të konkurrojnë për të fituar të drejtën e vijimit të studimeve sipas numrit të kuotave të miratuara për secilin cikël. Sipas kushteve të përcaktuara në udhëzimin përkatës, gjatë fazës së aplikimit çdo kandidat ka të drejtë që të konkurrojë deri në 5 programe të ndryshme studimi. Mjafton që kërkesat dhe dosja e dokumenteve të paraqiten në afatet e duhura.

Shpallja e listës paraprake të fituesve do të bëhet brenda datës 30 shtator, ku të pakënaqurit mund të ankimojnë rezultatin e tyre. Pasi të përfundojë dhe periudha e vlerësimit të ankesave të paraqitura, me 10 tetor fakultetet do të kenë gati listën finale të fituesve që do të mund të vijojnë më tej procedurat e regjistrimit për vijimin e studimeve në këto programe.

Kushti për notën mesatare

Studentët që do të aplikojnë për një program të dytë studimi duhet që të plotësojnë edhe kushtin e notës mesatare të kërkuar nga qeveria. Ç’ka do të thotë se për të fituar të drejtën e ndjekjes së një programi të dytë studimi, që në fazën e konkurrimit çdo kandidat duhet që të ketë notë mesatare mbi 6, teksa duhet të përmbushin edhe kriteret e tjera specifike që mund të vendosin vetë fakultetet sa i takon procedurës së përzgjedhjes së fituesve. Ndërsa për kandidatët që do të aplikojnë për të transferuar studimet, apo për t’u pranuar në programet e studimeve dyvjeçare me karakter profesional, detyrimi i notës mesatare mbi 6 nuk shërben si kusht aplikimi. Një tjetër kusht i përcaktuar nga MAS për të gjithë kandidatët që kërkojnë ndjekjen e një programi të dytë studimi, apo transferim është edhe detyrimi se nuk duhet të jenë duke ndjekur asnjë program tjetër studimi në institucionet e arsimit të lartë në vend, përjashtuar këtu nxënësit e shkëlqyer. Për të përmbushu këtë kriter çdo kandidat duhet që të nënshkruajë edhe deklaratën përkatëse.

Aplikimi për një program të dytë studimi

Kanë të drejtë që të aplikojnë për të ndjekur një program të dytë studimi të gjithë kandidatët që kanë përfunduar me sukses studimet e larta dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në një program të ciklit të parë “Bachelor”, apo në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë, i cili rezulton të jetë i akredituar në momentin e diplomimit. Gjithashtu për këto kuota mund të garojnë edhe kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program të ciklit të parë.

Kushtet për transferimet

Universitetet nuk do të pranojnë më aplikime për transferime pasi të ketë nisur viti i ri akademik 2017-2018. Aplikimi për transferim studimesh mund të bëhet nga një program studimi i njëjtë, ose i ngjashëm i të njëjtit cikël edhe lloj, të ndjekur nga kandidati në institucionet e arsimit të lartë publik, ose privat, që janë të licencuar dhe akredituar nga institucionet përkatëse të arsimit. Me mbylljen e fazës së aplikimeve, komisionet e ekspertëve do të verifikojnë të gjitha dosjet e depozituara në lidhje me plotësimin e kushteve të ngjashmërisë së programeve dhe krediteve të fituara nga kandidati.

Nëse këto të fundit janë në përputhje me programin e lëndëve të institucionit ku kërkohet transferimi, atëherë kandidati mund të vijojë ndjekjen e vitit të dytë, ose të tretë në institucionin e aprovuar. Lidhur me koston e studimeve, udhëzimi specifikon se, studenti që fiton të drejtën e transferimit i nënshtrohet vetëm një tarife shkollimi, e cila do të jetë e njëjtë me tarifën që paguajnë të gjithë studentët e tjerë që vijojnë studimet në këtë program.

loading...
Shkruar Nga
More from Revista User

Ylberi i Burberry në sfilatë, “Check”

Christopher Bailey sjell surpriza në sfilatën e Burberry, me ylberin e tij...
Read More