Sa shumë korrupsion dhe sa pak të dënuar! “Raporti i zi” që nxjerr ProkuroriaDarina Tanushi – Prokuroria e Përgjithshme ka arritur në rezultatin se për vitin 2017 ka 3 herë më shumë procedimet penale për çështjet të korrupsionit të zyrtarëve vendorë apo të lartë. Sipas raportit të punës, depozituar në Kuvend, raport që, në fakt, i përket më së shumti periudhës kur Prokuroria e Përgjithshme u drejtua nga Adriatik Llalla, vihet re se gjithsej janë 40911 procedime penale. 39% e procedimeve janë për narkotikët, 11% për korrupsion dhe 24% e procedimeve për krimet kundër personit.

Për sa i përket qyteteve, Vlora dhe Gjirokastra janë në krye për kriminalitetin në raport me popullsinë. Në 2017 numri i procedimeve i regjistruar në Tiranë është 32.63%, në Durrës janë regjistruar 7.70%, Vlorë 7.40%, në Elbasan janë regjistruar 7.23%, në Shkodër, 6.32%. Pra, Vlora dhe Gjirokastra janë qytetet më të kriminalizuara, ndërsa Dibra dhe Elbasani kanë nivelin më të ulët të kriminalizimit. Nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2017 numri i procedimeve penale të regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 137 i Kodit Penal “Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike”, ka një ulje prej 37,9 % në krahasim me vitin 2016.

Korrupsioni
Nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2017 ka pasur një rritje prej 69,6 % të numrit të procedimeve të regjistruara për veprat penale të korrupsionit, në krahasim me vitin 2016 dhe rritje prej 80,8 % të procedimeve të dërguara në gjykatë në krahasim me vitin 2016.
Për vitin 2017 për veprën penale të parashikuar nga neni 244 i Kodit Penal “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, organi i prokurorisë ka regjistruar 124 procedime penale, që përbën rritje me 2,6 herë ose 163,8 % në krahasim me vitin 2016.
Janë dërguar në gjykatë 106 procedime penale, ndërsa në vitin 2016 rezultojnë 37 procedime të dërguara në gjykatë.

Nga të dhënat statistikore në vitin 2017, vërehet një tendencë në rritje e procedimeve të regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 245/1 i Kodit Penal “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, prej 41 % në krahasim me vitin 2016 dhe tendencë në rritje e procedimeve të regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” prej 13 %. Gjatë vitit 2017 janë regjistruar 3 procedime për veprën penale të parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”, ndaj 2 procedimeve të regjistruara në vitin 2016. Sa i përket nenit 260 të Kodit Penal “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”, rezulton se janë regjistruar 13 procedime penale përkundrejt 11 procedimeve të regjistruara në vitin 2016 për këtë vepër dhe janë dërguar 2 procedime penale në gjykatë.

Sa i përket korrupsionit në sistemin e drejtësisë, për veprën penale të parashikuar nga neni 319 i Kodit Penal “Korrupsioni aktiv i gjyq-tarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, organi i proku-rorisë ka regjistruar 1 procedim penal me 4 të pandehur, ndërkohë që në vitin 2016 rezultojnë 3 procedime penale të regjistruara. Është e rëndësishme të përmendet se në vitin 2017 u dënua edhe një gjyqtar i Gjykatës së Lartë për këtë vepër penale, çështje e juridiksionit fillestar, e cila u hetua dhe dërgua në gjyq nga Prokuroria e Përgjithshme në vitin 2016.

Krimi i organizuar dhe Krimet e Rënda
Lufta ndaj krimit e veçanërisht atij të organizuar, kërkon një përgjigje të koordinuar ndërinstitucionale e ndërkombëtare. Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe me partnerët ndërkombëtarë, si dhe forcimi i kapaciteteve profesionale, janë prioritet në punën e prokurorisë për një luftë efikase ndaj këtyre veprave penale.

Në këtë kuadër, Prokuroria për Krime të Rënda ka filluar hetimet kryesisht për disa raste të trafikimit të narkotikëve, të cilat janë evidentuar nga autoritetet e huaja, kryesisht nga Italia. Për këto hetime në mënyrë të vazhdueshme janë bërë takime për shkëmbimin e të dhënave dhe ecurinë e tyre, duke zhvilluar edhe hetime të përbashkëta me shtete si Italia (Prokuroria Bari, Ankona, Lece), Gjermania, (me prokuroritë Mynih, Hamburg), Greqia e Maqedonia

Sa i përket treguesve statistikorë, nga të dhënat e vitit 2017, rezulton se janë regjistruar 17 procedime penale me 34 të pandehur për vepra penale të kryera nga bandat e armatosur dhe organizata kriminale, 16 nga këto procedime për nenin 333/a, “Grupi i strukturuar kriminal”, ndërsa në vitin 2016 rezultojnë 17 procedime të regjistruara për këtë vepër penale. Ndërkaq në vitin 2017, 8 procedime penale me 46 të pandehur janë dërguar në gjykatë dhe janë dënuar 30 të pandehur për këto vepra penale.
Ndërsa procedimet e regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal “Kultivimi i bimëve narkotikëve” janë ulur nga 1606 në 375 procedime, ose e shprehur në përqindje 76,7 %.

Hetimet pasurore
Në zbatim të ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar, Prokuroria e Krimeve të Rënda, gjatë vitit 2017, ka paraqitur në gjykatë 4 kërkesa për sekuestrim pasurie dhe 7 kërkesa për konfiskim pasurie, ku pasuritë kanë qenë apartamente, truall, llogari bankare në vlerë të disa milionë eurove.

Lufta kundër pastrimit të parave
Gjatë vitit 2017 krahas rritjes së numrit të procedimeve penale të regjistruara, janë rritur edhe numri i procedimeve të dërguara në gjykatë për vepra penale që lidhen me pastrimin e parave. Konkretisht, janë regjistruar 320 procedime penale dhe janë dërguar për gjykim 36 procedime penale për nenet 287, 287/a e 287/b të Kodit Penal.

Statistika
Gjatë vitit 2017 janë përfunduar 30036 çështje, 38,3 % janë dërguar për gjykim, 21,8 % janë pushuar, 37,2 % janë pezulluar dhe 2,7 % janë transferuar në prokurorinë kompetente. Konkretisht janë dërguar në gjykatë 11492 çështje. Ndër-kohë, nga gjykata është vendosur pushimi për 942 çështje, pra ky tregues përbën një shifër prej 8,2 % të çështjeve të dërguara në gjykatë në vitin 2017.

Raporti i Prokurorisë së Përgjithshme

Nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2017 ka pasur një rritje prej 69,6 % të numrit të procedimeve të regjistruara për veprat penale të korrupsionit, në krahasim me vitin 2016.
Janë ndjekur gjithsej 40 911 procedime penale
39 % narkotikët
24 % krimet kundër personit
11 % korrupsioni

Në vitin 2017 numrin më të madh të procedimeve e ka regjistruar prokuroria;
1. Tiranë me 32,63 %
2. Durrës që ka regjistruar 7,70 %
3. Vlorë 7,40 % të numrit total të procedimeve të regjistruara,
4. Elbasan që ka regjistruar 7,23 %
5. Shkodër që ka regjistruar 6,32 % etj…

Veprat penale
Rritje prej 40,7 % të numrit të procedimeve të regjistruara për grup veprat e falsifikimit të dokumenteve.
Ka një rritje prej 27 % të numrit të procedimeve të regjistruara për vepra penale që lidhen me pastrimin e produkteve të veprës penale
Mashtrimet me 18 %
Rritje të lehtë prej 0,27 % të numrit të procedimeve të regjistruara për “Vepra penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes”
Vjedhja rritje me 3 %
“Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike” i Kodit Penal, ka një ulje prej 37,9%.
Në vitin 2017 ka një ulje prej 14,8 % të numrit të procedimeve të regjistruara për “Krime kundër jetës të kryera me dashje”
Ka ulje prej 6,4 % të numrit të procedimeve të regjistruara për krime seksuale.

UntitledUntitled
 
loading...
Shkruar Nga
More from Redaksia

Çfarë po ndodh mes dy liderëve të Botës? Zbardhet telefonata e “tmerrshme” e Trump me Macron

Pas vizitës së bujshme të çiftit presidencial të Francës, Emanuel dhe Brigitte...
Read More