Tatimet paralajmërojnë 18,540 biznese: Do t’iu bllokohen llogaritë dhe konfiskohet pasuriaNëse brenda 10 ditësh nga data e marrjes së këtij njoftimi, tatimpaguesi vazhdon të mos paguajë borxhin e tij tatimor, ndaj tij fillojnë masat ligjore të mbledhjes me forcë të borxhit.

Administrata Tatimore ka përditësuar në faqen zyrtare, listën e plotë të tatimpaguesve me detyrime, të papaguara, tatimore. Lista me 18,540 biznese është objekt i sekuestrove të pasurisë dhe bllokimit të llogarive bankare, njoftoi sot Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Drejtoria e Përgjithshme sqaroi dje tatimpaguesit se afati për të paguar një borxh tatimor sipas rasteve është: Në rastin e vetëdeklarimit brenda 10 ditëve nga data e vetëdeklarimit.

Nëse borxhi nuk është apeluar bëhet brenda 30 ditësh nga data e marrjes së njoftim-vlerësimit. Brenda 30 ditëve nga data e marrjes së njoftim-vlerësimit, vetëm detyrimin tatimor dhe kamatëvonesën lidhur me të, edhe në rastin kur tatimpaguesi ka apeluar borxhin tatimor.

Me plotësimin e afateve procedurale të mësipërme, sistemi në mënyrë automatike ju dërgon në e-filing tuaj “Njoftim dhe kërkesë për pagimin e detyrimit tatimor”. Nëse brenda 10 ditësh nga data e marrjes së këtij njoftimi, tatimpaguesi vazhdon të mos paguajë borxhin e tij tatimor, ndaj tij fillojnë masat ligjore të mbledhjes me forcë të borxhit. Masat e mbledhjes me forcë të borxhit tatimor, janë:

Hapi I: Urdhër-bllokimi i llogarive bankare, ku i kërkohet çdo banke ku tatimpaguesi ka llogaritë e tij të mbajë shumën e detyrimit të papaguar në rast mosarkëtimi të detyrimeve 10 ditë pas njoftimit të tij.

Hapi II: Barrë sigurie dhe/ose Barrë hipotekore mbi pasuritë 10 ditë pas lëshimit të urdhër-bllokimit në rast se nuk është arritur arkëtimi i detyrimit.

Hapi III: Urdhër për sekuestrim të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në rast se detyrimi nuk është arkëtuar brenda 30 ditëve nga data e vendosjes së barrës së sigurisë dhe/ose hipotekore.

Hapi IV: Konfiskimi i pasurisë nga Administrata Tatimore në rast se detyrimi nuk është arkëtuar brenda 15 ditëve nga sekuestrimi i pasurisë.

Administrata Tatimore i dërgon gjithashtu administratës doganore një njoftim ku kërkohet bllokimi i aktivitetit doganor të tatimpaguesit deri në momentin e kryerjes së pagesës së detyrimit të papaguar.

Në rastet e moslikuidimit të plotë të detyrimit tatimor pas ndjekjes së hapave të mësipërm kalohet në nxjerrjen e njoftimit, i cili urdhëron palët e treta për pagesën e detyrimit tatimor.

loading...
Shkruar Nga
More from Redaksia

Merkel – Putin, kundërshtarë të besueshëm në kohë të pasigurta

  Nga Michaela Küfner Formati flet qartë: deklarata para shtypit, por vetëm...
Read More