Kryesore

Orkida Ilollari: Kushdo mund të gjejë veten në 33 Programet Master në UET







               Publikuar në : 10:07 - 15/10/18 |
mapo.al

Sfida e universiteteve sot është që të ofrojnë programe master, të cilat iu përgjigjen tendencave dhe tregut të punës. Çdo universitet sot ose trupa akademike duhet të ketë një partneritet ose një bashkëveprim shumë të fortë me tregun e punës kryesisht me aktorët kryesorë.


Orkida Ilollari, drejtoresha e Programeve Master në UET shpjegon se, në çdo moment është koha e duhur për të zhvilluar studimet Master. Koha e duhur për çdo individ që ka mbaruar studimet Bachelor dhe koha e duhur për çdo individ i cili është i punësuar, i vetëpunësuar në tregun e punës dhe i cili është ambicioz për një karrierë të sigurt dhe një pagë më të mirë.

Gjithashtu, znj. Ilollari tregon se Universiteti Europian i Tiranës ofron 33 programe studimi Master, 11 programe studimi në Master Profesional, 19 programe në Master i Shkencave dhe 3 programe Master i Arteve në 5 fakultete. Këto programe studimi përfshijnë njohuri teorike dhe praktike për të inkurajuar të menduarin kritik dhe kreativ të studentëve. Struktura e ndërtimit të programeve synon të sigurojnë njëkohësisht katër grupe njohurish: njohuri dhe aftësi metodologjike, njohuri teorike dhe aplikative, njohuri për profesionin përkatës, si dhe njohuri të thelluara në një profil më të ngushtë të fushës së studimit.

Çfarë ofron studimi Master në tregun e punës sot?

Është krijuar një psikozë që në fakt të gjithë në një farë mënyre janë të mbushur me studimet Master. Tregu sot është i etur për profesionistë të aftë ose të një profesioni i cili kërkon ekspertë të lartë. Të mbarosh një program master nuk do të thotë të mbyllësh të gjithë ciklin tënd të studimeve, pra të përfundojë më një cikël master. Mund të kesh mbaruar Bachelor dhe Master por duhet të mbarosh atë Master i cili aspiron në treg, aty ku do të profesionohesh ti si individ. Shumë individë mund të kenë masterin e gabuar ose punojmë në një vend pune i cili nuk i përkon studimeve që kanë kryer. Nga statistikat deri para pak kohësh, për një vend pune aspironin 12 deri në 13 veta, ndërsa sot ky raport ka ndryshuar 50 deri në 60 veta, të cilët aspirojnë për një vend pune. Tregu ka agresivitet por dhe etje për profesionistë.

Duke qenë se UET me riorganizimin dhe zgjerimin e tij ka shtuar një gamë të gjerë të  programeve të studimit, a mund ta gjejë veten çdo student në UET për të kryer studimet master?

Sfida e universiteteve sot është që të ofrojnë programe master të cilat i përgjigjen tendencave dhe tregut të punës. Çdo universitet sot ose trupa akademike duhet të ketë një partneritet ose një bashkëveprim shumë të fortë me tregun e punës kryesisht me aktorët kryesorë. Duke patur bashkëpunim dhe partneritet arrihet krijimi i profileve të programeve sipas tendencave dhe tregut të punës. Përveç një diplome cilësore ose një universiteti të rankuar secili duhet të gjejë pikërisht atë profil i cili i përshtatet dhe nevojës së tij, ose të punësimit ose të vendeve ku një person inspiron që të jetë në të ardhmen. Normalisht kjo është një sfidë që universitetet kanë për t’iu përgjigjur tregut të punës. Universitetin Europian i Tiranës ka organizuar një projekt i cili është projekti ‘ 250+’ i cili është një bashkëpunim me 250 kompanitë më të mëdha në vend. Kjo do të thotë që Universiteti Europian i Tiranës është në kontakt të vazhdueshëm me drejtues të këtyre kompanive, duke marrë kërkesat e tyre, tendencat e tyre, për t’i përkthyer në kurrikula dhe silabuse të përditësuara. Nëse një individ punon në sektorin bankar, absolutisht bankat janë goxha pranë këtij projekti dhe ato japin kërkesat e tyre se çfarë duan për punonjësin e tyre të ardhshëm gjë e cila merret në konsideratë nga Universiteti Europian të Tiranës. Programet Master janë ato programe që të japin një thellim analitik, dije praktike etj. Këto të formojnë dhe çdo individ që mbaron studimet në këto lloj programesh i afrohet tregut të punës i sigurt dhe pa komplekse. Ritmet e zhvillimit ekonomik po e bëjnë arsimin gjithnjë e më jetik. Bachelori jep formimin e përgjithshëm të fushës ku je përcaktuar, por nuk përfundon në asnjë profesion. Nëse do t’i drejtohesh tregut të punës duke patur kërkesa ambicioze ndaj vetes, domosdoshmërisht duhet të kalosh nëpërmjet programeve master. Programi Master përfundon me një titull profesioni. Gjithashtu për t’u theksuar është se UET është në proces licencimi të programeve Master Ekzekutiv si pjesë e ciklit të tretë të studimeve.

Një grup po aq i rëndësishëm janë edhe të vetëpunësuarit, sa i rëndësishëm është përfundimi i një programi Master për këta individë?

Janë pikërisht ai kontingjent kur në këshillimin e përgjithshëm kur ne i takojmë ose flasim ata e kërkojnë dhe e bëjnë madje dalin shumë mirë në këto lloj programesh sepse atyre i duhet për biznesin e tyre. Është shumë e rëndësishme sepse në radhë të parë ata duhet ta kenë këtë titull, këtë lloj ekspertize për biznesin e tyre. Për këtë lloj kontingjenti ka pafund që ndjekin programet master pasi i duhet në menaxhim, ekspertizë, teknologji apo dhe pozicione të tjera ku ata mendojnë të drejtojnë kompaninë ose biznesin e tyre.

Nëse investon në një program Master sot, cili është investimi i kthyer?

Secili investon paratë e tij. Do të thoja që është një kthim vërtet me fitim investimi në edukim të çdo njeriu. Asnjëherë nuk të shkon dëm investimi në edukim. Ka fitim pasi çdokush që investon në dije, në akademi për veten e tij diku do të të kthehet ky lloj investimi. E thënë me fjalë të tjera një individ i mirëspecializuar është aset jo vetëm për veten dhe familjen e tij por edhe për shoqërinë. Jo më kot, Adam Smith, një nga mendjet më brilante të shkencave ekonomike e ngre çështjen e edukimit të arsimit të lartë mbi vlerën e pasurive natyrore të një vendi duke thënë se: “Zhvillimi i një vendi është vepër e “njohurive shkencore” shumë tepër sesa “e bollëkut të burimeve natyrore”. E thënë një shekull më parë, kjo sentencë tingëllon si profeci. Vërtet sot në kohën tonë vendet më të zhvilluara dhe më të fuqishme janë ato që kanë universitetet më cilësore, pra niveli i zhvillimit të një kombi nuk përcaktohet më nga sasia e burimeve natyrore, por nga cilësia arsimit të shoqërisë. Një diplomë master përmirëson jo vetëm individin në të gjitha aspektet e përmendura, por dhe ekonominë dhe jetën shoqërore në tërësi të një vendi. Megjithatë fakti i zotërimit të një diplome master jo domosdoshmërisht do të thotë dyer të hapura në tregun e punës, pasi cilësia e diplomës referuar universitetit ku është kryer është shprehje direkte e njohurive të marra nga individi. Ky nuk është vetëm fenomen shqiptar, por një është fenomen i njohur botëror. Është fakt i njohur se, një student i pajisur me një diplomë master nga një universitet i rankuar në nivele të larta, përthithet jashtëzakonisht shpejt nga tregu i punës.

Pas përfundimit të studimeve të bachelorit kompletimi i këtyre studimeve me programet master duke iu referuar argumenteve të mësipërme është një hap i nevojshëm dhe i domosdoshëm për një punësim sa më të shpejtë dhe një karrierë të sigurt. Nga ana tjetër, mbas studimeve bachelor dhe punësimit për një periudhe kohe, përzgjedhja sipas specifikimeve të vendit të punës të një programi master, është një ndërthurje e gjetur për një rrugëtim të sigurt drejt suksesit të çdo individi. Në përmbyllje, ia vlen të theksojmë se: çdo moment është ai i duhuri për të frekuentuar një program master.

Programet master në Universitetin Europian të Tiranës

1 Audit Master Profesional
2 Studime Religjioze Master i Shkencave
3 Gjuhësi e Aplikuar Master i Shkencave
4 Mësuesi për Edukimin Fizik Master i Shkencave
5 Inxhinieri Informatike Master i Shkencave
6 Inxhinieri Industriale Master i Shkencave
7 Inxhinieri Ndërtimi Master i Shkencave
8 Infermieri Master Profesional
9 Infermieri Master i Shkencave
10 Fizioterapi Master i Shkencave
11 Imazheri dhe Radioterapi Master i Shkencave
12 Arte Pamore Master i Arteve
13 Arte Muzikore Master i Arteve
14 Arte Skenike Master i Arteve
15 Financë Master Profesional
16 Marketing Master Profesional
17 Studime të Sigurisë Master Profesional
18 Psikologji e Aplikuar Master Profesional
19 Drejtësi Master Profesional
20 Teknologji Informacioni Master i Shkencave
21 Menaxhim Biznesi Master Profesional
22 Komunikim Master Profesional
23 Mësuesi për Arsimin Fillor Master Profesional
24 Informatikë e Aplikuar Master Profesional
25 Administrim Biznesi Master i Shkencave
26 Shkenca Komunikimi Master i Shkencave
27 Mësuesi për Arsimin e Mesëm Master i Shkencave
28 Financë Master i Shkencave
29 Psikologji Master i Shkencave
30 Marrëdhënie Ndërkombëtare Master i Shkencave
31 Shkenca Politike Master i Shkencave
32 E Drejtë Private dhe Biznesi Master i Shkencave
33 E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Master i Shkencave


 

 


Etiketa: , ,

CLOSE
CLOSE
Pas