Rregulla të reja për shitjen e makinave, ja si veprohet me siguracionin!Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare e ka gati projektligjin e ri për sigurimin e detyrueshëm  të mjeteve motorike, ku përfshihen edhe rregulla sesi do veprohet me shitjen e mjeteve. Drafti i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare parashikon se në rast shitje mjeti, kontrata e figuracionit nuk i kalon blerësit. Ndërsa pronari i vjetër i mjetit ka të drejtë të kërkojë pjesën e mbetur të siguracionit.

Autoritetit i Mbikëqyrjes Financiare thotë se pronari i vjetër i makinës, në rast se ka të konsumuar sigurimin e plotë 1 vjeçar, ka të drejtë të kërkojë në kompaninë ku ka kryer sigurimin të kërkojë primin. Ndërsa pronari i ri, sipas rregullave të reja, i hiqet e drejta e mbajtjes së kontratës së vjetër, dhe i duhet të lidhë një kontratë të re.

Rregulla të reja të shitjes

Rregullat e reja për siguracionin e makinës në rast shitjeje parashtrohen në projektligjin e ri të siguracionit për mjetet motorike. Drafti është duke u konsultuar me grupet e interesit dhe ministritë e linjës dhe shumë shpejt pritet t’i kalojë për miratim Parlamentit. Ndryshimet janë përfshirë në nenin 25 të projektligjit ku parashikohet që, kur ndryshon pronësia e makinës gjatë periudhës së siguracionit, të drejtat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga kontrata e sigurimit nuk i kalojnë pronarit të ri. Pra, e thënë ndryshe, në rast se makina shitet, pronari i ri nuk mund të qarkullojë me siguracionin e vjetër. Me rregullat e reja, siguracioni digjet dhe pronari i ri i makinës duhet të lidhë një kontratë të re. Aktualisht, në rast se një makinë shitet dhe kontrata 1- vjeçare e siguracionit është konsumar për 6 muaj, blerësi mund të qarkullojë me siguracionin e vjetër për pjesën e mbetur të kontratës. Pas hyrjes në fuqi të projektligjit, rregullat për shitjen e makinës do të ndryshojnë. Siguracioni i vjetër do të digjet, pra, nuk mund të përdoret nga pronari i ri i makinës. Por pronari i vjetër ka të drejtë të kërkojë pranë kompanisë së siguracionit kthimin e parave për pjesën e mbetur të kontratës së siguracionit. “Pronari i ri i mjetit motorik duhet të lidhë kontratën e sigurimit, ndërsa pronari i vjetër ka të drejtë të kërkojë kthimin e pjesës proporcionale të primit, në rast se nga kjo kontratë nuk është paguar ndonjë dëm”, thuhet në projektligj.

arifat e reja

Edhe tarifat e siguracionit të makinave pritet të ndryshojnë. Në draftin e ri parashikohet zbatimi i sistemit bonus-malus për siguracionin e makinave. Sistemi parashikon që shoferët të ndahen në 18 kategori të ndryshme. Për çdo kategori, është vendosur edhe një koeficient. Ky koeficient është më i lartë për ata shoferë që bëjnë aksidente dhe më i ulët për ata që nuk bëjnë të tilla. Në varësi të historikut të aksidenteve të çdo shoferi do të ndryshojë edhe çmimi i siguracionit. Sipas këtij sistemi, parashikohet që të gjithë shoferët si dhe drejtuesit e rinj, pas hyrjes në fuqi të ligjit, të regjistrohen në klasën e 13-të, ose siç njihet ndryshe klasa hyrëse, e cila do të aplikohet mbi primin e rrezikut me koeficient me vlerë të barabartë me 1″. Për klasat nga 1 në 12, koeficienti do të zvogëlohet, ndërsa për klasat nga 14 deri në 18 do të rritet.

Shitja e makinave, si do veprohet me siguracionin

NENI 25

Ndryshimi i pronësisë së mjetit

1. Në rast se ndryshon pronësia e mjetit gjatë periudhës së sigurimit, të drejtat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga kontrata e sigurimit nuk i kalojnë pronarit të ri.

2. Pronari i ri i mjetit motorik duhet të lidhë kontratën e sigurimit ndërsa pronari i vjetër ka të drejtë të kërkojë kthimin e pjesës proporcionale të primit, në rast se nga kjo kontratë nuk është paguar ndonjë dëm.

loading...
Shkruar Nga
More from Enton Palushi

Rusi 2018, 12 arenat ku do të zhvillohen betejat

Gjithçka nis me takimin Rusi-Arabi Saudite më 14 qershor dhe përmbyllet me...
Read More